Yespoint
Image default
Bedrijven

Wat zit er in de meterkast?

De meterkast

In elke woning is er meterkast of meterruimte te vinden. In 2021 is in het bouwbesluit vastgesteld hoe zo een meterruimte eruit hoort te zien. De meterkast beschikt over vaste afmetingen en posities van inkomende kabels en leidingen van nutsbedrijven. Een meterkast beschikt in ieder geval over:

 • Wifi

 • Elektriciteitsmeter

 • Watermeter

 • Telefoon

 • Gasmeter

 • Kabeltelevisie (CAI)

Soms zit dit ook in de meterkast:

 • Slimme energiemeter

 • Subsidiemeter zonnepanelen

 • Stadsverwarming

Ook zitten er in de meterkast:

 • Aardblok

 • Buisinvoerstuk

 • Hoofdschakelaar

 • Aardlekschakelaar of aardlekautomaat

 • Stoppenkast of installatieautomaat

 • Aansluiting voor externe aarde

Wat is een hoofdschakelaar?

De hoofdschakelaar is een schakelaar die in de groepenkast zit en alle aangesloten elektrische installaties aan en uit kan schakelen. De hoofdschakelaar hoort altijd in een groepenkast aanwezig te zijn. Het is namelijk een verplicht onderdeel van een groepenkast. Het reguleert het hele stroomnetwerk dat op deze schakelaar is aangesloten. 

Wat is een aardlekschakelaar?

De aardlekschakelaar treedt automatisch in werking als het lekstroom meet. Bij lekstroom springt de schakelaar omlaag en wordt de gehele groepenkast uitgeschakeld. Zo worden gevaarlijke situaties voorkomen, doordat er geen stroom meer staat op de elektrische installaties. 

Wat is een installatieautomaat? 

Een installatieautomaat treedt op als er door kortsluiting of overbelasting te hoge elektrische stromen ontstaan en de bedrading beschadigen. Een installatieautomaat wordt ook wel een zekeringsautomaat of maximumschakelaar genoemd. De installatieautomaat onderbreekt het elektrische circuit in een woning als er te hoge elektrische stromen worden gedetecteerd. Zo worden zowel bewoners als de installatie beschermd. 

Stoppenkast of installatieautomaat?

De installatieautomaat is de moderne versie van een stoppenkast. De stoppenkast, zoals in de naam terug te zien is, bestaat uit stoppen. Een groepenkast bestaat voor het grootste deel uit installatieautomaten. Bij een stroomstoring springt er dus een stop die daarna vervangen moet worden. In een groepenkast met installatieautomaten springt er een knop om die na de stroomstoring weer simpelweg kan worden omgezet. Hierbij hoeft dus niks te worden vervangen.