Yespoint
Image default
Energie

Wanneer zijn bronnen duurzaam als het gaat om energie?

Waarom moeten onze energie bronnen duurzaam worden?

De voornaamste reden waarom onze bronnen duurzaam moeten worden is dat deze dan pas goed zijn voor het milieu. In de huidige situatie wordt vooral gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Wanneer deze verbrand worden ontstaat er CO2. Voor het milieu is dat een slechte stof. CO2 is namelijk een van de hoofdoorzaken van de opwarming van de aarde waar we op dit moment mee te maken hebben. Als we met zijn allen zorgen dat, ten gunste van onze energie, de door de mens gebruikte bronnen duurzaam worden scheelt dit al een enorm groot stuk als je kijkt naar het milieu.

Is er een verschil tussen hernieuwbare en duurzame bronnen?

Sommige mensen gebruiken de termen hernieuwbare energiebronnen en duurzame energiebronnen door elkaar. Dat is ten onrechte. Hoewel het zeer op elkaar lijkt zit er wel degelijk een enorm verschil in. Als je kijkt naar hernieuwbare energie is de term vrij helder: deze energie wordt gewonnen uit een bron die hernieuwbaar is en dus oneindig te gebruiken is. Waar fossiele brandstoffen eindig zijn is hernieuwbare energie dat niet. Zijn je bronnen duurzaam? Dan zijn ze zowel hernieuwbaar als niet schadelijk voor het milieu. Later in dit artikel staan voorbeelden van duurzame energiebronnen.

Energie gewonnen uit biomassa

Biomassa wordt gebruikt om bio-energie op te wekken. Als er sprake is van tweede generatie bio-energie is deze duurzaam te noemen. Er wordt dan energie opgewekt uit bronnen die geen ander doel meer kan dienen. Denk hierbij aan tuinafval of frituurvet.

Warmte als bron van energie

In de wereld van industrieën, energiewinning en producties ontstaat vrijwel altijd restwarmte. Deze restwarmte kan gebruikt worden om energie te realiseren. Dit is uiterst duurzaam omdat deze warmte op deze wijze gebruikt wordt en niet verloren gaat.

Zonne-energie

Een van de meest bekende methoden is zonne-energie. Door zonnepanelen wordt zonlicht opgevangen en omgezet in energie. Dit proces op zich zorgt niet dat schadelijke stoffen in het milieu geslingerd worden. Hierdoor is het een perfect voorbeeld van een duurzame energiebron.

Energie van de wind

De andere alom bekende wijze waarop energie is op te wekken is door middel van wind. In dit land hebben we voldoende wind die we kunnen gebruiken. Afgelopen jaren is het aantal windmolens drastisch toegenomen. Doordat de rotorbladen van deze windmolen in beweging komen door de wind, ontstaat er warmte door wrijving. Deze warmte wordt gebruikt om om te zetten in energie.

Ook water als bron

Een andere vorm van duurzame bron is water. Nederland staat bekend om het kunnen omgaan met water. Door middel van de stroming kunnen turbines worden aangedreven die op hun beurt zorgen voor warmte. Waar rekening mee gehouden moet worden is dat niet op elke plek standaard genoeg water is om aan het gewenste vermogen te kunnen voldoen. Doordat er tijdens het energie opwekken geen schadelijke stoffen ontstaan is deze bron net als alle eerder benoemde bronnen duurzaam te noemen.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/duurzame-energiebronnen/