Yespoint
Image default
Dienstverlening

Meedoen aan de energietransitie: wat kunt u zelf doen als ondernemer?

In Nederland is het inmiddels een begrip dat steeds bekender aan het worden is in het bedrijfsleven en onder woningbezitters: de veelbesproken energietransitie. Onder energietransitie wordt het transformatieproces begrepen waarbij een maatschappij die vooral werkt met fossiele brandstoffen en een lineaire economie heeft, naar een samenleving waarbinnen duurzame energiebronnen worden gebruikt en het accent in de economie op recycling komt te liggen. Iedereen, zowel burgers, bestuurders als bedrijfseigenaren, speelt een rol in dit proces. Zeker ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, door te kiezen voor duurzaam ondernemen.

Maar op welke manieren kan dat? Wat kunt u doen als ondernemer om ook richting een klimaatneutrale bedrijfsvoering te gaan?

 

 

Duurzame energie opwekken voor uw bedrijf

Veel bedrijven, fabrieken en agrarische ondernemingen kiezen voor het invoeren van meer duurzame productiemethoden in hun bedrijfsvoering. Er zijn op dit gebied tal van mogelijkheden en kansen. Zo gaan steeds meer ondernemers over tot het installeren van extra zonnepanelen op hun bedrijfsdaken, loodsen en stallen, om zelf duurzame en goedkope energie op te wekken.

Ook windenergie is, zeker op het platteland en in de kustgebieden, een uitstekend alternatief voor het gebruik van traditionele elektriciteit. Prettig hierbij is dat ongebruikte energie uit dit soort milieuvriendelijke bronnen kan worden teruggeleverd aan het energienet, wat u als ondernemer zelf geld kan opleveren. Ten slotte is de laatste jaren het recyclen van afvalwater op het eigen bedrijfsterrein steeds meer de norm binnen de energietransitie geworden. Hiervoor zijn speciale installaties verkrijgbaar, die leiden tot een aanzienlijke reductie van het waterverbruik.

Nog mooier is dat u als ondernemer bij de gemeente waar u bent gevestigd subsidiëring kunt aanvragen voor dit soort milieuvriendelijke aanpassingen.

 

Energietransitie via zuiniger machines & isolatie

Naast duurzame veranderingen in de bedrijfsvoering is het cruciaal om bij de aankoop of huur van apparaten en machines te gaan voor de minst vervuilende opties. Kijk dus kritisch naar het verbruik van trekkers, koelapparaten, vrieskisten en dergelijke. Want zeker als u een agrarisch bedrijf heeft kunt u door weloverwogen keuzes te maken, op dit vlak een fikse bijdrage leveren aan een schonere omgeving.

Ten slotte is het natuurlijk aan te raden om uw boerderij, bedrijfsruimte, stallen en/of kantoorruimtes optimaal te isoleren. Triple glas, maar ook dakisolatie en vloerisolatie leveren immers een fikse besparing op voor uw portemonnee én het milieu.