Yespoint
Image default
Electronica en Computers

Vraag en antwoord over de NEN 1010 keuring.

Iedereen die werkt met technische installaties heeft er vast wel eens van gehoord. De NEN 1010 keuring. Maar wat houdt het nu precies in?

Wat betekent NEN 1010?

NEN staat voor de Nederlandse Norm voor laagspanningsinstallaties. Voorbeelden hiervan zijn woningen en kantoren, buitenverlichting en oplaadpunten voor elektrische auto’s.Bij keuringen van deze installaties wordt volgens de NEN 1010 norm gecontroleerd op veiligheid, deugdelijkheid en doelmatigheid van de elektrische installatie. Het is van groot belang dat technische installaties en dan met name laagspanningsinstallaties veilig zijn, omdat er anders ernstige schade kan optreden. Alhoewel de NEN 1010 inspectie niet wettelijk verplicht is, is het wel aan te raden om deze inspectie altijd uit te voeren bij het aanleggen van een laagspanningsinstallatie. Het zijn als het waren de minimale veiligheidseisen waar een laagspanningsinstallatie aan moet voldoen.

Waarom en NEN keuring laten uitvoeren?

De belangrijkste reden om en NEN 1010 keuring te laten uitvoeren is natuurlijk niet omdat het verplicht is, maar omdat je wilt dat de elektrotechnische installaties veilig zijn. In sommige gevallen wordt er ook om gevraagd door een verzekeraar. Alhoewel de NEN 1010 dus geen verplichting is, wordt er bij ongevallen wel nagegaan of er wel periodieke keuringen zijn uitgevoerd. Mocht blijken dat de installaties niet gekeurd zijn dan kunnen er boetes worden opgelegd.

NEN 1010 of 3140

Bij de aanleg van nieuwe technische laagspanningsinstallaties wordt de NEN 1010 keuring uitgevoerd. Ook bij veranderingen aan deze installaties wordt de complete installatie weer volgens de NEN 1010 norm gekeurd. De NEN 3140 keuring is een periodieke keuring voor bestaande installaties. Deze norm is met name gericht op het veilig gebruik van deze installaties. Ook deze keuring is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. 

Wie voert de keuring uit?

Niet iedereen mag zomaar deze keuring uitvoeren. De Arbowet zegt dat de keuring alleen mag worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel. Het liefst laat je de keuring wel door een onafhankelijke partij uitvoeren.

https://www.kuijpers.nl/