Yespoint
Image default
Woning en Tuin

Vijf tips voor goed onderhoud aan de vijverpomp

Er zijn heel veel verschillende soorten vijvers, zoals een tuinvijver, siervijver, biologische vijver, een koi vijver enz. Wanneer de vijver zo aangelegd is dat het een natuurlijke vijver is, dan is er geen pomp nodig voor de vijver. In een natuurlijke vijver zitten veel zuurstofplanten en andere planten die het water leefbaar houden voor de vissen. Niet alle vijvers of vissen zijn geschikt als natuurlijke vijver. Een vijver met Japanse koi karpers heeft bijvoorbeeld altijd al een pomp nodig. De filters van zo’n pomp houden de vijver schoon. 

Het doel van de pomp

Wat al aangegeven werd: de pomp houdt de vijver schoon. De waterkwaliteit blijft dan zo dermate goed dat de leefomgeving van de vissen goed is. Met alleen een pomp installeren en laten draaien, is de vijver nog niet klaar. De pomp voor de vijver heeft zeker onderhoud nodig. Zo blijft de waterkwaliteit van de vissen gewaarborgd en gaat de pomp veel langer mee. Wanneer de waterkwaliteit goed is en er zich geen zaken voordoen waardoor het water extra verontreinigd wordt, is het jaarlijks goed nakijken en het regelmatig schoonmaken van de vijverpomp voldoende. 

Vijf tips voor goed onderhoud aan de vijverpomp

Het jaarlijks goed nakijken kan voldoende zijn, mits de waterkwaliteit altijd goed is en de filters regelmatig schoongemaakt worden. Dit is niet altijd overal het geval. Daarom vijf tips voor goed onderhoud aan de vijverpomp:

  1. Eigenlijk is de belangrijkste tip al genoemd: maak de filters regelmatig schoon. Zodra deze regelmatig goed schoongemaakt worden, gaat de pomp veel langer mee;

  2. Om vervuiling van het water tegen te gaan, is het belangrijk dat de vijver zoveel mogelijk vrij is van bladeren of ander slib op de bodem. Dit komt ten goede van de vijverpomp, omdat de filters zo ook minder vervuild raken;

  3. Zorg ervoor dat de pomp het schoonmaken van het water aan kan en voorkom algengroei. Zodra er teveel vissen zijn, is er veel afval, namelijk veel ontlasting, in het water en sneller kans op alg. Ook moeten de vissen een normale dosis voer krijgen en vooral niet teveel. Zodra alg kans heeft om te groeien, heeft de pomp meer werk van het schoonmaken van het water. Voorkom daarom zoveel mogelijk algengroei;

  4. Zorg ervoor dat de vijverpomp jaarlijks ontkalkt wordt. Dit is het handigst om in de winter of aan het begin van de lente te doen. De vissen zijn dan in de rust en de pomp kan dan gerust een dag uit zijn, zodat deze ontkalkt kan worden;

  5. Controleer daarnaast jaarlijks de pomp op beschadigingen en vervang onderdelen die beschadigd zijn of stuk dreigen te gaan.

Wanneer goed om deze tips gedacht wordt, kan een vijverpomp lang mee gaan. Goed onderhoud verlengd de levensduur van de vijverpomp aanzienlijk.