Yespoint
Image default
Computers / Internet / Web Design and Development

Een dilemma op het werk

Mocht je als werknemer voor een dilemma komen te staan bij het nemen van loopbaankeuzes en of beslissingen dan kun je hulp inschakelen door middel van loopbaan begeleiding, klik hier. Je krijgt dan een coach aangewezen die je zal adviseren en begeleiden tijdens het oplossen van dit dilemma. De volgende onderwerpen zullen dan aan bod komen;

– inzicht geven in wat jezelf kan en wil met betrekking tot de toekomst in het huidige werkveld.

– inzicht geven en begeleiding bieden bij de mogelijkheden om de wensen en potenties om te zetten in realistische doeleinden. Dit kan op de arbeidsmarkt gericht zijn of via een opleidingstraject.

Dit moet allemaal helder worden gedurende een aantal gesprekken die gevoerd wordt met je coach van carrierepoort. Tijdens dit proces wordt er van je verwacht dat je reflectieopdrachten uitvoert die je helpt bij het scherp krijgen van je huidige situatie en eventuele toekomstplannen. De competenties worden hierdoor ontdekt, versterkt en of ontwikkeld. het wordt eigenlijk gezien als een heel ruim begrip. Alle vormen van begeleiding voor de werknemer kan hierop van toepassing zijn. De hulpmiddelen en instrumenten worden ingezet die mensen kunnen helpen zodra het voorkomt dat ze loopbaanvragen zullen hebben.  Een andere variant is de externe loopbaanbegeleiding. Bij deze vorm wordt een persoon de kans geboden om ondersteunend door een professionele begeleider buiten de huidige bedrijfscontext te onderzoeken hoe zijn of haar bedrijfsloopbaan eruit moet komen te zien. Er zijn hieraan wel een aantal voorwaarden verbonden waar rekening mee gehouden dient te worden door de werknemer. De kandidaat dient een statuut van werknemer of zelfstandige te hebben. Hij of zij is genoodzaakt 12 maanden werkervaring te hebben opgedaan in de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan de loopbaanbegeleiding. Als je aan deze twee eisen al niet kan voldoen, kom je niet in aanmerking voor een eventuele vorm van loopbaanbegeleiding en zul je zelf uit je dilemma’s moeten komen.

https://carrierepoort.nl/