Yespoint
Image default
Onderwijs

Als school mee innoveren

Alles blijft innoveren, zo ook ons schoolsysteem. Voortdurend zijn er nieuwe inzicht over wat de beste manier is om te leren en om les te geven. Met behulp van studiedagen wordt vaak geprobeerd de docenten deze nieuwe inzichten bij te brengen, voor zover dat lukt. Maar zou het eigenlijk niet slimmer zijn om soms mensen, misschien wel tijdelijk, in te huren. Voor veel leerlingen zou een coach in het onderwijs namelijk erg kunnen helpen. Iedere leerling is anders en iedere leerling heeft dus ook een andere aanpak nodig om zich optimaal te ontwikkelen.  

 

De gemiddelde leerling 

Over het algemeen geld dat alle leerlingen er voordeel aan ondervinden als zij extra hulp zouden kunnen krijgen. Dit hoeft niet per se meer werk te betekenen, maar een hogere kwaliteit van  het werk dat zij doen. Voor sommige leerlingen sluit de uitleg bijvoorbeeld helemaal niet aan bij hun als persoon. Misschien heeft deze leerling wel een kortere spanningsboog of kan deze leerling dingen wat minder snel verwerken. Het huidige systeem is met name ingericht op de gemiddelde leerling. Dit zorgt ervoor dat het voor een grote groep waarschijnlijk wel allemaal goed zal komen op school, maar dat een andere groep erg veel ontwikkeling zou kunnen laten liggen.  

 

Bewegen in de klas 

Het is dus nodig meer met de individuen bezig te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een kind met ADHD, voor dit kind kan het lastig zijn de focus te behouden en kan het verstandig zijn om meer en kortere stukjes uitleg te doen of bijvoorbeeld een actieve les geven zodat de leerling zijn of haar energie kwijt kan. Uit diverse onderzoeken is ook gebleken, dit geldt niet alleen voor kinderen met ADHD, maar alle leerlingen, dat bewegen een positief effect heeft op de schoolprestaties. Dit geldt voor zowel voldoende lichaamsbeweging over de hele dag, als ook tussen het leren door of zelfs tijdens het leren. Door het bewegen is het namelijk makkelijker je hersens goed en efficiënt te gebruiken en zullen er onder andere sneller verbanden worden gelegd.  

 

Hoogbegaafde kinderen 

Ook kan het bijvoorbeeld voor hoogbegaafde kinderen nodig zijn extra begeleiding te krijgen. Deze leerlingen hebben vaak een eigen manier van leren en daardoor is het voor hen erg lastig dezelfde stof op dezelfde manier tot zich te nemen. Tot een zekere hoogte zullen deze leerlingen er met zelfstudie uit komen, maar als dit eenmaal niet meer lukt gebeurt het erg vaak dat deze leerlingen zullen afstromen. Om dit soort problemen in het onderwijs te voorkomen is didactisch Coachen dus van erg groot belang.